PhDr. Miroslav Novotný
Horní Lánov 67
543 41 Lánov
Czech Republic
IČO 631 82 581
+420 603 745282
novotny.terapie@centrum.cz

Kruh dobré medicíny a Horský spolek DĚD


Jedná se o obdobu bubnovacích a šamanských kruhů, které působí na území naší republiky, a po celém světě.

Svým životem vyplňujeme prostor tohoto světa v jeho různých dimenzích. Křivky našich těl, pohyby, rytmus dechu a srdce, barvy a energie, zpěv našich duší, to vše nás vzájemně spojuje i rozděluje.

Je čas bojů, lovu, osamělých cest do hor a pouští, meditací v jeskyních či u pramenů řek; a je čas společného bubnování, zpívání, vyprávění příběhů.

Tam, kde se naše cesty setkávají, je prostor pro učení se, posílení, podporu, uzdravení, obdarovávání, sdílení, poděkování, a propojení, oživení sítě vztahů mezi lidmi, zemí, oblohou, sluncem, hvězdami…

Kde jsou vztahy, tam je komunikace, proudění energie, a svět bez hladových démonů.

Každé dobré společenství je kruhem dobré medicíny. Náš kruh, který je zatím bez názvu, se rozpíná na území Krkonoš, Jizerských hor, a kraji Vysočina.

Členem kruhu se může stát každý, komu je příjemná naše společnost, a on/ona je příjemný/á nám. Podnětem k setkání, je výzva, nebo žádost některého z členů. Účast je vždy dobrovolná. Záleží jen na domluvě.

 

Součástí kruhu dobré medicíny jsou ženský a mužský spolek. Tyto spolky slouží k vzájemné podpoře žen a mužů v jejich specifických rolích. Je dobré být ženou. Je dobré být mužem. 

HORSKÝ SPOLEK DĚD

Cílem spolku je podpora zdravého mužství.  Muž potřebuje svoji sílu a umění s ní zacházet. Zneužívání síly pro ovládnutí druhých je stejně nebezpečné jako ji popírat, nebo přenechávat svoji sílu někomu jinému, ať již to je šéf, vojevůdce, politik, nebo třeba manželka. Proto se snažíme, zároveň se silou a mocí, rozvíjet a naplňovat též kvality jako je zodpovědnost, svoboda, moudrost, péče, úcta, pokora, zdraví atd.

DĚD - archetyp mužské síly. Nejrozšířenější označení pro horského ducha. Krakonoš, Muhu, Praděd, atd., jsou místní názvy důchů horstva. Všeobecný název pro tuto mocnost, nejenom v sudetských horách, ale i v Alpách a na jiných místech Země obsahuje kořen slova "děd".  Obvykle vyjadřuje moc, sílu, moudrost. Děd Vševěd, kterého známe z českých pohádek, má všechny tyto vlastnosti.  Má zlaté vlasy, dlí vysoko na nebesích, je moudrý, mocný, a budoucí králové (často jsou to "Plaváčkové"), si k němu chodí pro radu. Rady se obvykle vztahují k řešení problémů spojených s obnovou, nebo předáním síly, plodnosti. (Dost mi to připomíná Boha Otce).

Slovo "Děd" v názvu spolku nevyjadřuje věk členů spolku, ale úctu k této mocnosti. Vystihuje též přání být jednou dobrými dědečky svým vnoučatům. Ne náhodou jsou členy spolku otcové.

Označení spolku "horský" vyjadřuje naši lásku k horám, ve kterých žijeme, a z kterých čerpáme sílu a moudrost.

Spolek nemá předepsané, doporučené, nebo naopak zakázané činnosti, ani společnou víru či filozofii.

Členem spolku se může stát každý muž strarší osmnácti let. Další podmínkou je vzájemná důvěra a sympatie. Snaha vést dobře svůj život, umění zacházení se svojí silou, komunikace, řešení problémů, přijmutí, ale i nabídnutí pomoci ostatním je nutným předpokladem pro členství ve spolku. Důležitý je i dobrý vztah k přírodě, zvláště pak k horám. Členství ve spolku vzniká přijetím žadatele ostatními členy spolku. Členství zaniká oznámením o odstoupení ze spolku, nebo vyloučením. K vyloučení je potřeba víc jak polovina hlasů právoplatných členů. 

V současné době jsme se dohodli na těchto třech okruzích naší činnosti:

1. Společné setkávání, pokec, potlach, práce, a všemožné druhy činností (střelba lukem, muzicírování, vandrování, lyže, kolo,florbal, atd.).
2. Společné obřady, motlitby a rituály.
3. Zasvěcení do dospělého mužství.

 

 

⇧ nahoru ⇧ ⇨ úvodní stránka ⇦
(c) 2008 - www.terapie-rozvojosobnosti.cz