PhDr. Miroslav Novotný
Horní Lánov 67
543 41 Lánov
Czech Republic
IČO 631 82 581
+420 603 745282
novotny.terapie@centrum.cz

Poradenství


Každý je tím nejlepším odborníkem na svůj vlastní život. Vytváříme životní příběh, radujeme se z něho, nebo trápíme, a jsme za něho odpovědni. Nikdo ho nemůže ovlivnit, a prožít lépe, než my sami.
Přesto si každý z nás občas chodíme pro radu k Pánu Bohu, svým blízkým, nebo k těm, kterým důvěřujeme. Zveme si je do svých příběhů jako rádce a pomocníky. Stává se totiž někdy, že ztratíme orientaci sami v sobě či ve světě, jsme nerozhodní, nemáme sílu, nevíme jak řešit problémy, které se nás dotýkají. V takovýchto situacích jsme více zranitelní
a potřebujeme pomoc, radu, a někoho, kdo by nás doprovázel temným lesem.

Ale nejenom problémové situace nás učí, a to i prostřednictvím těch druhých. Dobře se orientovat v sobě i v prostředí v kterém žijeme, snaha se rozvíjet, sebeuskutečňovat, žít plným, harmonickým, smysluplným a dobrým životem, cítit se šťastní a silní, je přirozenou potřebou každého člověka. Znát sebe, vědět o svých „pokladech“ a „stínech“, o tom, co nás činí silnými a vyrovnanými, a také kudy a jak nám síla uniká, jaké vztahy, situace, činnosti a prostředí nám svědčí a jaké nám naopak sílu berou, nebo nás „rozhodí“, to vše je dobré, chceme-li se aktivně podílet na prožívání a formování svého života. I tato silná motivace nás ve vede ke komunikaci s těmi, od nichž očekáváme, že nám mohou býti ku prospěchu.


Poradenství, které nabízím, se týká těchto oblastí :


Osobnostní a sociální rozvoj

♠ Oblast osobnostních kompetencí
- Sebepoznání a tvorba vyrovnaného sebepojetí
- Zdokonalení základních kognitivních funkcí
- Seberegulace a organizace vlastního života

- Řešení problémů, krizových a životně náročných situací,
rozhodovací dovednosti
- Psychohygiena
- Kreativita v každodenním životě

♠ Oblast sociálních kompetencí
- Poznávání lidí
- Tvorba mezilidských vztahů
- Komunikace
- Spolupráce a soutěžení

♠ Oblast morálních kompetencí hodnot a morálky
- Hodnoty, postoje, mravní vlastnosti člověka, etika

nahoruSpolečenské vědy

Poradenství, vzdělávání a výchova týkající se těchto oborů:


- psychologie
- sociologie
- filozofie
- pedagogika
- výchova ke spiritualitě
- ekologie

nahoru


Poradenství v obou oblastech se všeobecně týká člověka, a jeho nejzákladnějšího umění- dobře žít svůj život. Proto je určeno každému, kdo se o toto snaží a má pocit, nebo si myslí, že naše spolupráce mu v tomto snažení bude ku prospěchu.
Život v sobě zahrnuje jak růst, tak i zánik. Nejde od sebe ani oddělit proces učení a léčení. Jedno bez druhého není možné. Přesto se vždy zaměřujeme, podle potřeby, na jeden z aspektů života vždy o něco více. Má poradenská činnost je zaměřena na proces učení, rozvoje a růstu.
Ať už vás ke spolupráci se mnou dovede zvídavost, náklonnost, dobrá víla, nebo problém, těším se na vás.
Činnost probíhá formou osobních konzultací, které je potřeba předem dohodnout – viz kontakty.

⇧ nahoru ⇧ ⇨ úvodní stránka ⇦
(c) 2008 - www.terapie-rozvojosobnosti.cz