PhDr. Miroslav Novotný
Horní Lánov 67
543 41 Lánov
Czech Republic
IČO 631 82 581
+420 603 745282
novotny.terapie@centrum.cz

Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje

 

Kdo jsem

 Co chci

 Škola čtyř cest

 Cesta muže-cesta bojovníka

 Dobrý život

 Silová píseň

 SKRZLES

 Mandala života

 Využití vzteku a agresivity

 Komunikace a řešení konfliktů

Od kolébky k dospělosti


Jednotlivé kurzy jsou připravovány podle konkrétních potřeb zájemců. Termíny, místo, cena a další náležitosti jsou věcí dohody.


Kdo jsempřihláška


Kurz zaměřený na sebepoznání.
Každý máme zkušenost prožívání a vnímání sama sebe. O sobě přemýšlíme, mluvíme, sami sobě nejvíc patříme, ale přesto máme někdy pocit, že sami sebe pořádně neznáme. Kdo jsem já, někdy tak velmi protichůdně a rozporuplně cítící a jednající bytost? Někdo propluje celým svým životem, aniž by si tuto otázku zodpověděl. To by možná ani tak nevadilo. Horší je, když člověk nejenom že neví, ale ani sám sebe nezakouší, nevnímá.
Kurz vede k uvědomění si a ke zkušenosti, k plnému prožívání sama sebe jakožto celistvé bytosti, která se snaží naplňovat své potřeby. Vydáme se do vlastního nitra, ke své duši, a budeme se snažit probudit nejenom ji, ale i své tělo. Jenom dobrý a silný rytíř může vysvobodit princeznu ze stoletého spánku.
Pokusíme se objevit svůj „totem“, zdroje síly, a své místo v síti vztahů.Co chci přihláška

Kurz zaměřený na sebepoznání.
Život je změť událostí, které k nám přicházejí pro to, aby nás něčemu naučily, a také pro to, že jsme si je, ať již vědomě, nebo nevědomě přivolali, přáli.
Náš příběh je určován do velké míry právě tím, co chceme. A pokud víme co chceme, je směřování a využívání naší energie efektivnější, cítíme se silnější a odhodlanější, pokud máme jasný směr naší cesty. Ne vždy je pro nás skutečně dobré to, co si přejeme, a ne vždy toho dosáhneme, nebo nám zkrátka není dáno. V každém případě je dobré vědět o co vlastně usilujeme. Zjednodušuje to orientaci na naší cestě životem.
Jaké máme sny a přání, jak naše vnímání a prožívání ovlivňují sociální role, jaké hry a strategie používáme, abychom dosáhli našich cílů?
Známe svoji základní životní vizi? Víme, jak se k ní dopracovat?Škola čtyř cest přihláška

- cesta bojovníka
- cesta vizionáře
- cesta léčitele
- cesta učitele

Nestačí nahlédnout do své duše, cesta celistvé bytosti vyžaduje každodenní péči o svoji duši, ducha a tělo. Nejde jen o to, poznat kdo jsme a co chceme, život vyžaduje naši každodenní účast. Žijeme v síti vztahů, a tuto síť je nutné neustále udržovat, vyživovat, aby byla funkční. Kurz čtyř cest je zaměřen na komplexní rozvoj člověka. Čtyři základní archetypy formují život každého člověka, a pokud nejsou rozvíjeny dobře, mohou se projevovat jako hladoví démoni, a způsobovat problémy. Moudřejší je využívat archetypálních sil konstruktivně.


Cesta muže- cesta bojovníkapřihláška

Co je to vlastně mužství? Do jakých rolí vstupuje dnešní muž. Co se od něho očekává, a co on sám chce? Jaké archatypy formují jeho konání, a jak je správně aktivovat? Být dobrým milencem, manželem, otcem, lovcem a králem- znamená především být dobrým mužem.
Žijeme v Čase Změny.Dobrý životpřihláška


Téměř vše se mění, staré mýty a pravidla ztratily svou známou tvář,
a k hledání své osobní cesty se přidává obtížný úkol orientace v novém světě. Staré mapy
již neplatí. Však tytéž síly utvářejí svět, i když do jiné podoby, a žádají od nás jedno prastaré umění- dobře žít. Nejenom kvůli nám samým, ale i kvůli ostatním bytostem a silám Země a Vesmíru.

 

Silová píseňpřihláška

Je mnoho způsobů, jak nabývat sílu a zůstávat s ní. Po staletí praktikovanou, nejběžnější, a přitom dnes opomíjenou technikou je zpěv. Zkusme znovu rozeznít svůj chrám. Společně ho posílíme písněmi a mantrami.

SKRZLES⇨ přihláška

Procházet lesem nám může přinést velké dobrodružství. Může se nám zjevit medvěd, sojka, mravenec, víly, stromové bytosti, ale také naše vlastní duše...

Mandala životapřihláška

Každý si utváříme svůj vlastní příběh života, utkáváme jeho obraz. Někdy nevidíme to, jak skutečně tento obraz, tato mandala, vypadá. Naučili jsme se některé věci nevidět. Potom se ale divíme, že zakopáváme o bludné kořeny a kameny, že se špatně orientujeme ve svém vlastním prostoru,  přestáváme se hýbat, tvořit, a radovat se. Tento kurz je zaměřen na poznání své vlastní mandaly života o obnovení schopnosti ji přetvářet.

 

Využití vzteku a agresivitypřihláška

S vlastním vztekem a agresivitou můžeme zacházet buďto tak, že je přehlížíme, necháme se jimi ovládat a neustále je přiživujeme, nebo je můžeme konstruktivně využít pro nastolení námi požadované změny.  I "spratek" v nás má svoji hodnotu, záleží jen na nás, jak s ním zacházíme.

 

Asertivita, komunikace a řešení konfliktůpřihláška

Umíte ocenit sebe a ostatní? Umíte vyjádřit vděčnost, obdiv, kritiku? Jak to, že se někdy necháme zmanipulovat ostatními? Proč děláme to, co vlastně dělat nechceme, a proč dostáváme občas to, co si nepřejeme? Jaké že to vlastně hrajeme s ostatními hry, do jakých pozic se stavíme? Znáte tu nejobvyklejší hru na viníka a obět? Kurz asertivity, účinné komunikace a úspěšné řešení konfliktů, těch vnitřních i mezilidských, se snaží o zdokonalení v umění efektivní komunikace.

 

Od kolébky k dospělostipřihláška

Proč máme někdy pocit, že nám neustále něco chybí? Proč se neumíme rozhodovat, máme pocit že nám život nedává to, co chceme a potřebujeme?
Umíme dobře využít životních krizí? Tento dlouhodobý kurz je zaměřen na práci s vnitřním Dítětem, Rodičem a Dospělým.  Řada problémů, které nás trápí v dospělosti, může být zapříčiněno nedořešenými konflikty z předešlých fází našeho vývoje. Získání idendity a zralé dospělosti, se schopnostmi rozhodování, autenticity, kreativity atd., je možné právě jen tehdy, pokud se vrátíme k nedořešeným záležitostem našeho života a získáme potřebné „ctnosti“, jak o tom pojednává E. Erikson. Nemusíme čekat na životní krize, pokusíme si, formou cvičení a rituálů, znovu projít všechny naše vývojové fáze a přeformovat to, s čím nejsme plně spokojeni. Pokusíme se obnovit, často zcela nefunkční nebo nezdravý vztah mezi našim vnitřním Dítětem a Rodičem, na základě kterého může vyrůst zralý Dospělý.

⇧ nahoru ⇧ ⇨ úvodní stránka ⇦
(c) 2008 - www.terapie-rozvojosobnosti.cz